Čo je nové?

Pozvánka na valné zhromaždenie SPS vo Vrútkach

Dňa 17. marca 2017 sa bude od 11:00 hod. konať  v penzióne BURRA pri železničnej stanici vo Vrútkach valné  zhromaždenie SPS s týmto programom: 1.   Otvorenie zasadania – (Bobocká) 2.   Voľba zapisovateľa – (navrhujem Júliu Illéšovú) 3.   Voľba návrhovej komisie (Nemcová, Tavač, Kvašnicová) 4.   Program schôdze prednesie predsedníčka SPS Katka Félixová 5.   Schválenie návrhu priebehu programu schôdze...

20. februára 2017 | Pokračovať

Stretnutie s MUDr. Matejom Škorvánkom, PhD.

Pozývame vás na stretnutie do Košíc s MUDr. Škorvánkom,  PhD. Bude odpovedať na otázky parkinsonikov ohľadom priebehu a medikácie začiatočníkov aj pokročilých ako aj o problémoch nastavenia DBS a problémoch s preplácaním výkonov. Okrem toho sa dozviete aj nové informácie o DBS. Stretnutie sa uskutoční 7. marca 2017 o 14:00 hod. na Ul. Milosrdenstva č....

16. februára 2017 | Pokračovať

Novela zákonov

  Stručný popis novely Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Ak chcete vedieť podrobnosti o úpravách (novelách) týchto zákonov alebo máte otázky ohľadom aj starších zákonov, bude ich...

23. januára 2017 | Pokračovať

Reakcia VšZP na náš protest pre ohrozenie liečby Duodopou

Cítime povinnosť zverejniť odpoveď vedenia VšZP na náš protestný list,ktorého znenie sme v plnom rozsahu publikovali na tejto našej stránke. Vedenie poisťovne sa v odpovedi odvoláva na zákonné predpisy,ktoré v prípade nekategorizovaných liekov nedávajú poisťovniam povinnosť uhrádzať v plnom rozsahu takéto lieky. VšZP je otvorená na komunikáciu so všetkými držiteľmi registrovaných liekov a dohodnutiu tak, aby všetci...

22. januára 2017 | Pokračovať

Protestný list zaslaný generál. riaditeľovi VšZP

Vážený pán generálny riaditeľ, sme spoločnosťou, ktorá zastupuje a združuje pacientov s Parkinsonovou chorobou. Táto diagnóza patrí do skupiny doposiaľ nevyliečiteľných ochorení. Ľudia postihnutí Parkinsonovou chorobou musia denno-denne zdolávať množstvo prekážok, čelia rôznym prejavom, ako sú stuhnutosť, dyskinézy – mimovoľné pohyby, zamŕzanie počas chôdze, pri dlhodobej stuhnutosti dokonca zápalu pľúc, pľúcnej embólii a kardiálnemu zlyhávaniu. Veľmi nás znepokojila informácia,...

19. decembra 2016 | Pokračovať

O našej organizácii

Pravidelné aktivity

Členovia SPS sa stretávajú na klubových stretnutiach, na medziklubových akciách, na športových súťažiach a na relaxačných pobytoch, kde sú ideálne podmienky spoznať sa a vymieňať si navzájom svoje poznatky o liečbe a priebehu choroby. Na každom relaxačnom pobyte je zabezpečená návšteva a beseda s našimi poprednými neurológmi. Tradičné sú už výstupy na Pustý hrad a účasť na parkinsoniádach na Morave.

Partneri

'