Čo je nové?

Zo zármutkom a smútkom v srdci oznamujem, že svoju pozemskú púť ukončili dvaja z nás. 18.10.2016  v Kyjove vo veku 67 rokov zomrela naša členka Elena Čubová a 22.10.2016 v Bánove zomrel Ing. Marián Jurík       Ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Rodinám v mene Spoločnosti Parkinson Slovensko ktorej členom boli,...

22. októbra 2016 | Pokračovať

Pozvánka na seminár o psychohygiene .

Pozývame vás na seminár o psychohygiene ľudí, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov, prípadne iné osoby s Parkinsonovou chorobou. Je to prvý seminár, určený predovšetkým pre rodinných príslušníkov. Bude sa hovoriť o tom, čo treba robiť, aby sa títo ľudia udržali, často dlhé roky vo forme, predovšetkým psychickej. Seminár sa uskutoční 8. 11. 2016 v Spoločensko-relaxačnom...

15. októbra 2016 | Pokračovať

Akadémia európskeho seniora: Banská Bystrica-európske mesto športu

Mesto Banská Bystrica v rámci Akadémie európskeho seniora organizuje viacero podporných akcií, ktoré majú prispieť k upevneniu stratégie aktívneho stárnutia a k podpore dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti seniorov aj v povedomí našich občanov. Primátor Banskej Bystrice, Ján Nosko, prezentuje túto snahu ako jeden z dôležitých cieľov prezentácie mesta, ktoré má byť v roku 2017-...

12. októbra 2016 | Pokračovať

Pozvánka na logopedický seminár v Bratislave

Milí priatelia, dňa 20 .10. 2016 o 14,30 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej č.190 v Bratislave  sa uskutoční logopedický seminár pod vedením Mgr. Ľubice Petríčkovej. Seminár, ktorý organizuje regionálny klub v Bratislave, bude pojednávať  o najčastejších problémoch pacientov s diagnózou Parkinsonova choroba pri verbálnom prejave. Všetci, ktorých táto téma zaujme sú...

10. októbra 2016 | Pokračovať

Zomrel prezident Michal Kováč

Zomrel Parkinsonik. Zomrel na zlyhanie srdca 5.10.2016 vo veku 86 rokov. Česť jeho pamiatke. Budeme na neho spomínať predovšetkým ako na človeka, ktorý tak isto ako my mal Parkinsonovu chorobu. Posledná rozlúčka s prezidentom Michalom Kováčom bude 13.10.2016. V tento deň bude na Slovensku štátny smútok.

10. októbra 2016 | Pokračovať

O našej organizácii

Pravidelné aktivity

Členovia SPS sa stretávajú na klubových stretnutiach, na medziklubových akciách, na športových súťažiach a na relaxačných pobytoch, kde sú ideálne podmienky spoznať sa a vymieňať si navzájom svoje poznatky o liečbe a priebehu choroby. Na každom relaxačnom pohybe je zabezpečená návšteva a beseda s našimi poprednými neurológmi. Tradičné sú už výstupy na Pustý hrad a účasť na parkinsoniádach na Morave.

Partneri